Moulin Verte – 3-d artistbook med ljud

Moulin Verte (Gröna Kvarn) – en 3-dimensionell teckning i rörelse, utförd i pop-op teknik med ljud. Ett samarbete mellan Christina Bredahl Duelund och Lena Ignestam till triennalen Instrument, på Kulturmöllan, Lövestad, Sydsverige.

På grundval av den gröna möllan och relaterat till utställningstiteln, skapade vi en fragmenterad, ihopvikt, konceptuell miniatyrmodell av möllan och dess omgivningar. När verket aktiveras av betraktaren, vecklas det ut liksom ett dragspel. Rumsliga ljudsamplingar som är inspelade på plats i en ny form, blir som en melodi som uppstår ur 3D-teckningen.

 

 

Musik / ljud : Jimmy Sok
Teknik / software : Erik Pilesjö

”Instrument” är den andra utställningen i en triennal, som första gången visades i juli 2010 i Kulturmöllan, Lövestad, Sydsverige. Den utställningen hette Shadow & Light, och den gången deltog 30 svenska, danska och amerikanska konstnärer.
Temat för den andra Triennalen är ”Instrument”, och här blir den tidigare kvarnen i sig själv ett instrument för installationer och performances, som reagerar eller animerar den befintliga strukturen. Link til Moulin Verte – artwork på Instrument website: klik


Moulin Verte Card. En begränsad upplaga av pop up - kort med ljud, baserat på konstverket Moulin Verte och dess ljudbild, säljs fortfarande. Pris: 180 SEK. Upplaga: 20 st (endast 8 kvar). Om du önskar att köpa ett, så är du välkommen att kontakta oss.