Länk till Lenas pop-up-verk och artistbooks

Länk till Lena Ignestams hemsida 

opengrotta