popupvinter
Pop Up Lab består av Lena Ignestam från Malmö och Christina Bredahl Duelund från Köpenhamn.
2010 startade vi ett samarbete med fokus på den rörliga och rumsliga teckningen.
Det har blivit till en mängd olika artistbooks utförda i pop up-teknik, som visats på flera gemensamma utställningar.

Sedan vi träffades 1994, då vi gick på skulpturavdelninngen på Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn,
har vi följts åt i många samarbeten och på flera resor.
Besök gärna på våra individuella hemsidor, där finns bl.a finns exempel på våra egna pop up-verk:
www.lenaignestam.com
www.bredahlduelund.com

danskflagga På dansk>